Slovník pojmů

Chemicko-tepelné zpracování

Chemicko tepelné zpracování se liší od jiných způsobů tepelného zpracování tím, že při něm mimo strukturních změn dochází ke změně chemického složení povrchové vrstvy vlivem difúze některých prvků do kovu.

Nejčastěji se provádí s cílem zvýšit tvrdost povrchu, odolnost proti opotřebení, zvýšit odolnost proti cyklickému namáhání (únavě), příp. zvýšit odolnost proti korozi. Nejběžnější proces je nasycování povrchu uhlíkem, dusíkem a jejich kombinací, příp. sírou (zlepšení odolnosti proti zadírání).

Chemicko-tepelné zpracování se provádí v prostředí s vysokou koncentrací příslušného prvku. Je to buď plynné nebo kapalné prostředí, které disociací uvolňuje ve styku se žhavým povrchem dílců potřebný prvek (C,N) v atomárním stavu, ten je pak absorbován povrchem materiálu (pokud je v něm rozpustný). Tím se na povrchu vytvoří vysoká koncentrace určitého prvku (C,N), která spolu s tepelným kmitáním atomů základního kovu vede k difúzi prvku do jádra. 

Související stránky:
O firmě
Pecní zařízení
Tepelné zpracování oceli

Zastoupení značek: