Slovník pojmů

Ledeburit

Ledeburit je eutektická směs austenitu a cementitu a vzniká eutektickou krystalizací přímo z taveniny.

Související stránky:
Konzultační služby

Zastoupení značek: