Slovník pojmů

Žíhání ke snížení pnutí

Žíhání ke snížení pnutí se provádí nejčastěji při teplotách 600 až 650 °C po dobu asi 1 hodiny s následným pomalým ochlazováním. Účelem je snížení vnitřních pnutí, která jsou způsobena předchozími obráběcími operacemi nebo tvářením za studena. Při uvedených teplotách tato pnutí relaxují na minimální hodnotu. Žíhání ke snížení pnutí se často zařazuje jako mezioperační žíhání při výrobě přesných nebo tvarově komplikovanějších nástrojů, kde se požadují malé tvarové změny po kalení.

Související stránky:
O firmě

Zastoupení značek: